Kaynaklar

BİR OSMANLI ERMENİ YETİMHANESİ: ADANA'DAKİ DÂRÜLEYTÂM-İ OSMÂNÎ'NİN KISA TARİHİ (1909-1918)

Yazar: UĞUR AKPINAR Danışman: YRD. DOç. DR. SEDA ALTUĞ; PROF. DR. NADİR öZBEK Yer Bilgisi: Boğaziçi üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2020) özet: “Bu tez dönemin Adana valisi Cemal Paşa tarafından 1909 Adana katliamları nedeniyle yetim kalan Ermeni kız ve erkek çocukları için Adana'da kurulan Dârüleytâm-ı Osmânî...

Tamamı için Tıklayın.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE ERMENİ FAALİYETLERİ (1914-1917)

Yazar: ZEYNEP KURT Danışman: PROF. DR. HALUK SELVİ Yer Bilgisi: Sakarya üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Konu: Tarih Yüksek Lisans Tezi (2020) özet: “1830 yılında imzalanan Ticaret Antlaşması ile Osmanlı-Amerikan ilişkileri resmiyet kazanmıştır. özellikle ABD, bu antlaşmadan Osmanlı Devleti'ne göre daha fazla ayrıcalık eld...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ TEHCİRİNİ ANLATMAK: 2015 YILINDA TÜRKİYE, ERMENİSTAN, LÜBNAN VE FRANSA’DA OKUTULAN LİSE TARİH DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Yazar: öYKü GüRPINARDanışman: PROF. DR. ŞüKRü ASLANYer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim DalıKonu: Eğitim ve öğretim; Sosyoloji; Tarih Doktora Tezi (2020) özet: “Söz konusu tez çalışması, Ermeni Tehciri’nden yüz yıl sonra farklı coğrafyalardaki Ermeni gençlere aktarılan tarih anlatısını karşılaştırmalı olarak in...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI İMPARATORLUĞU SON YILLARINDA ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU: 1878-1918

Yazar: ZEHRA KOTAN çOLAKDanışman: PROF. DR. FEROZ AHMADYer Bilgisi: Yeditepe üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıKonu: Tarih; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Avrupa’da 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkan Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki etkisini, toplumda farklı din gruplarının beraber yaşaması ol...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ TERÖRÜ VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ (1973-1994)

Yazar: ASİL SIDKI TUNçERDanışman: DR. öĞR. üYESİ TüRKAN BAŞYİĞİTYer Bilgisi: Dokuz Eylül üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi EnstitüsüKonu: Kamu Yönetimi; Tarih; Uluslararası İlişkiler Doktora Tezi (2019) özet: “Ermeni sorunu 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başında, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğusunda yaşayan Ermenilere Batılı devletlerin hediyesidir. Esas olarak suni şekilde üretil...

Tamamı için Tıklayın.

KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA ERMENİ MESELESİNİN ANALİZİ

Yazar: GİZEM AKSU CANDanışman: DOç. DR. EMEL POYRAZYer Bilgisi: Marmara üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler Bilim DalıKonu: Halkla İlişkiler; Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezi (2019) özet: “Yüzyıllar boyunca aynı toprakları paylaşan Türk ve Ermeni halklarının ilişkisi Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine...

Tamamı için Tıklayın.