Sorularla 1915

RUS MİRALAY POTİYATA’NIN GÖZÜYLE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

RUS MİRALAY POTİYATA’NIN GÖZÜYLE MİSYONERLİK FAALİYETLERİ OSMANLI’YI NASIL ETKİLEDİ?

Rus Miralayı Potiyata’nın, Ermeniler arasındaki Protestan etkilerini araştırması için Rus hükümeti tarafından Anadolu’da görevlendirildiği düşünülmektedir. Potiyata’nın raporu, 1895 yılında Türkiye’de yaptığı 7-8 aylık gözlem sonucunda oluşmuştur. Raporda, Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren misyonerlerin Kuzey Amerika Misyoner Cemiyeti’ne bağlı olduğu belirtilmiş ve cemiye...

Tamamı için Tıklayın.

OSMANLI’DA YAŞAYAN ERMENİLER AMERİKA’NIN MİSYONERLİK FAALİYETLERİNDEN NASIL ETKİLENDİ?

OSMANLI’DA YAŞAYAN ERMENİLER AMERİKA’NIN MİSYONERLİK FAALİYETLERİNDEN NASIL ETKİLENDİ?

Amerikalı misyonerlerin Osmanlı toraklarında faaliyet göstermeye başlaması 1820’lere rastlar ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eder. Misyonerlerin öncelikli amacı Osmanlı’yı toplumsal ve coğrafi bakımdan tanımak olmuş ve bunun için de yerel dillerin ve adetlerin tanınmasına çalışılmıştır. çeşitli araştırma gezilerinden çıkarılan gözlemler doğrultusunda Ermeniler üzerinde misyonerlik fa...

Tamamı için Tıklayın.

SEVK VE İSKAN KANUNU OSMANLI BÜROKRASİSİ’NDEKİ ERMENİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

SEVK VE İSKAN KANUNU OSMANLI BÜROKRASİSİ’NDEKİ ERMENİLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Osmanlı toplumunda öncelikle zanaatkârlıklarıyla ön plana çıkan Ermeniler ticaret, kültür ve sanat alanlarında yaptıkları icraatların yanı sıra bürokraside de önemli roller üstlenmiştir. örneğin, mimarîde öne çıkan Balyan ailesi devletin özel mimarı olarak çalışmış ve çırağan Sarayı gibi pek çok önemli esere imza atmıştır. Dadyan ailesi ise Hariciye Nezâreti Tercüme Odası’nda yoğun ol...

Tamamı için Tıklayın.

MERZİFON OLAYLARI ERMENİ TEHCİRİNİ NASIL ETKİLEDİ?

MERZİFON OLAYLARI ERMENİ TEHCİRİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Küçük bir yerleşim bölgesi olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle misyonerlerin çalışma alanı olarak belirlediği merkezlerden biri olan Merzifon kazası, kırsal bölgelerde yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin başlangıç yeri olmuştur. Misyonerler zamanla bölge olaylarının içinde yer almış ve misyoner okullarında görev yapan bazı öğretmenlerin isimleri Yafta olayına karışmıştır. Küçük Ermenistan Hınçakyan İ...

Tamamı için Tıklayın.

İNŞAAT VE MİMARLIK ALANLARINDA ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATKILARI NELERDİR?

İNŞAAT VE MİMARLIK ALANLARINDA ERMENİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE KATKILARI NELERDİR?

Gayrimüslim halktan inşaat sektöründe yararlanılması İstanbul’un fethiyle hız kazanmıştır. Fatih Külliyesi ve Topkapı Sarayı gibi büyük yapıların inşaatında çalışmak üzere Anadolu’dan pek çok Müslim ve Gayrimüslim inşaat işçisi İstanbul’a gelmiştir. Artan talebe karşın yeterli işgücü sağlanamaması (inşaat faaliyetlerinin artması ve veba salgınları nedeniyle) Osmanlı Devleti’nde inşaat...

Tamamı için Tıklayın.

ERMENİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE AVRUPA’NIN ROLÜ NEDİR?

Ermeni milliyetçiliğinin önemli ideologlarından olan Grigori Yeremeyeviç Artsruni’nin görüşleri geniş kitleleri etkilemiştir. Artsruni’nin 1872 yılında Tiflis’te yayımlamaya başladığı Mşak (İşçi) gazetesi Ermeni milliyetçiliğinin önemli yayın organlarından kabul edilir. Bu gazete aracılığıyla görüşlerini kitlelere yayan Artsruni, Aydınlanma sonrası Avrupa’da gelişen ırkçı eğilimlerin...

Tamamı için Tıklayın.