Arşivler

CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİVİ

Kategori: Yarı Açık Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve fonksiyonları özelinde geniş bir arşiv içeriğine sahiptir. özellikle Millî Mücadele ve erken Cumhuriyet tarihi ile ilgili zengin bir arşiv malzemesini kapsamaktadır. Atatürk’ün özel hayatı, İstiklal Mahkemeleri, isyanlar gibi konularda oluşturulmuş özel koleksiyonlar bulunmaktadır. İlgili kataloglar: Katalog bilgilerine ulaşılamamaktadır....

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

Kategori: Açık Arşiv tarih, arkeoloji ve antropoloji alanlarında oldukça zengin bir kaynak içeriğine sahiptir. özellikle Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait belgeler bakımından büyük önem arz eder. Arşivde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış çok sayıda belgenin yanı sıra 20000 kadar nadir eser, 1800 kadar da farklı dillerde yazma eser bulunmaktadır. Belgelerin yanı sıra zengin bir fotoğraf koleksi...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK KIZILAYI ARŞİVİ

Kategori: Açık Arşiv 1868’de derneğin kuruluşundan itibaren Türk-Yunan Savaşı, Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na dair çok sayıda belge içermektedir. Derneğin savaş dönemlerinde oynadığı roller, cephe ve cephe gerisindeki faaliyetleri, yurtiçi-yurtdışı ve ilgili kurumlarla ortak yürüttüğü çalışmaları, derneğin sosyal hayata katılımı gibi konularda araştırmacalar...

Tamamı için Tıklayın.

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE) ARŞİVİ

Kategori: Açık 15 Nisan 1942 yılında kurulan enstitü, kuruluş tarihinden itibaren I. Dünya Harbi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi, kitap ve eşya toplanması işlemini günümüze dek titizlikle yürütmüştür. Arşivde dijital olarak yaklaşık 100.000 belge, çok sayıda fotoğraf ve pul ile bazı gazetelerin koleksiyonları bulunmaktadır. Arşivin yanı sıra enstitüye ait kütüphanede...

Tamamı için Tıklayın.

TAPU VE KADASTRO ARŞİVİ

Kategori: Açık Yurt içinde ve Osmanlı’nın yıkılışıyla yurtdışında kalmış olan tapu tesislerine dair kayıt ve belgeleri içeren zengin bir arşivdir. İlgili kataloglar: Tapu tahrir (Kuyud-i Kadime) defterleri Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız dahili) Zabıt kayıt defterleri (Milli sınırlarımız harici) İkinci nüsha tapu senetleri, ipotek belgeleri ve ipotek terkin cetvelleri İkinci nüsha tap...

Tamamı için Tıklayın.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ – OSMANLI ARŞİVİ

Kategori: Açık Arşiv, Osmanlı Tarihi araştırmaları bakımından dünyanın en zengin arşivi olma özelliği taşımaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1922 yılına kadar olan dönemini kapsamaktadır. Sayısı 95 milyonu bulan Osmanlıca belgeye sahiptir. Arşivin sahip olduğu içerik ile ilgili detaylı bir inceleme için arşive ait internet sitesinde yayınlanmakta olan Osmanlı Arşivi Rehberi’ne bakılabili...

Tamamı için Tıklayın.