Belgeler

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

OSMANLI DEVLETİ ERMENİLERİN BİR KISMINI NEDEN SEVK ETTİ?

Tehcir ile ilgili Sevk ve İskan adıyla alınan Bakanlar Kurulu Kararı Bu belgede, Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin bir kısmını neden sevk ve iskan ettiği, 31 Mayıs 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararı temelinde ortaya konmakta, böylece Osmanlı Devleti’nin sevk ve iskan kararını hangi hedefler altında aldığı açıklığa kavuşmaktadır. Ermenilerin nakil ve sevklerini gerektiren siyasî sebepl...

Tamamı için Tıklayın.

ERİVAN VE NAHÇIVAN’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET

ERİVAN VE NAHÇIVAN’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET

Bunların tümüyle hazırlık kuruluna verilmesiOsmanlı Ordusu Başkomutanlığı11838Kars’tan Savunma Bakanlığına gelen şifredir1. Ermeni birlikleri Erivan’ın güneydoğusunda, demiryolunun hemen doğusundaki bölgede bulunan Vedi ve Sadarak köyleri civarına gelerek Müslümanları katletmişlerdir. Tanınmış reislerden Ali oğlu Demir Bey ile Fethi Bey oğlu Bedri Bey de bu ölüler arasındadır. Beş yüz al...

Tamamı için Tıklayın.

ALACA’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET EYLEMLERİ

ALACA’DA SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET EYLEMLERİ

Alaca1003 ncü Ordu Komutanlığına Kolordu Karargâhının Alaca’ya gelişinde, Ermenilerin elinden kaçarak kurtulabilen 48 kişiden başka, iki odaya doldurarak öldürmeye teşebbüs ettikleri Müslüman halktan 278’ini şehit ve 42’sini, çoğunluğu ağır olmak üzere, yaralı buldum. Yaralıların tedavi ve istirahatlarına çalışılmaktadır. 278 şehit içinde, ırzlarına tecavüz edildikten sonra c...

Tamamı için Tıklayın.

ERZİNCAN’DA SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

ERZİNCAN’DA SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

3. Ordu Komutanlığından Başkomutanlığa gönderilen telgrafta Ermeni birlikleri Erzincan’da iki tür eylemde bulundukları bilgisi verilmektedir. Birincisi Rus Ordusu’nun bölgeden çekilmesiyle birlikte yaklaşık 1000 kadar Taşnak örgütünden Ermeni’nin Erzincan’ın farklı bölgelerinde katliam, tecavüz ve yağma gerçekleştirdikleridir. İkincisi ise Amerika’dan 20.000 Ermeni gönüllüsüy...

Tamamı için Tıklayın.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR

Şifre çözümüRefahiye564/1003 ncü Ordu Komutanlığına1. çeşitli tarihlerdeki muharebelerde esir düşen çeşitli birliklere mensup üç erle iki başıbozuk 20 Ocak 1918 günü Mezekler deresi istikametiyle, Hınzoru’da bulunan 36 ncı Tümen ileri karakollarına sığınmışlardır. Bunlar, 18 Ocak 1918 günü Erzincan’dan çıkmışlar ve dağ yolu ile bu tarafa geçebilmişlerdir.2. Söz konusu kişilerin 36 ncı...

Tamamı için Tıklayın.

RUS CEPHE GERİSİNDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

RUS CEPHE GERİSİNDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

çıkışı: Savunma Bakanlığı3572 Şifre çözümü203 ncü Ordu Komutanlığına18 Ocak 1918 tarih ve 369 numaralı şifreye Ek’tir.Başkomutan Vekili tarafından Brest-Litowsk’ta İzzet Paşa’ya yazılantelgrafın sureti aşağıda arz olunur.19 Ocak 1918Genel Karargâh 1 nci Şube MüdürüYarbayFeldmanSuretBrest-Litowsk’ta İzzet Paşa’yaAşağıdaki konuyu gündeme getirmenizi rica ederim.1....

Tamamı için Tıklayın.