Cihanı Tutan Umumi Acı

1914-1918

1914-1918 dönemi hem Osmanlı Devleti’nin mağlup olacağı I. Dünya Savaşı’na gireceği hem de sevk ve iskan kararının uygulamaya konulacağı yılları kapsaması itibarıyla önem arz eder. Dönemin öncesi ve sonrası genellikle bu tarih aralığına bakılarak inşa edilmektedir. Siyasi kaygıların konuya odak noktası olarak 1915’i tayin etmesinden dolayı yaşananların tarihsel bağlamını inşa sürecinde cidd...

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Oktay – Ermeni İsyanlarında Rus Talimatları

Ruslar, Osmanlı’yı çanakkale’den çekebilmek için Doğu Cephesi’nde eylemlerini hızlandırıyor ve Osmanlı’ya karşı Ermeni isyanlarının başlatılması harekete geçiyorlar....

Tamamı için Tıklayın.

İbrahim Ethem Atnur – Osmanlı’yı Zor Durumda Bırakan Ermeni Faaliyetleri

Ermeniler, Osmanlı 3. Ordusu’na giden ana yolun tehdit etmiş, iaşeleri havaya uçurmuş, telgraf hatlarını kesmişlerdir. Şehirlerde de silahlı kalkışmalarda bulunmuş, askerleri katletmişlerdir....

Tamamı için Tıklayın.

Kemal Çiçek – Ermeni Propagandası

Ermeniler özellikle Avrupa ve Amerika’da aslı astarı olmayan fakat duyulduğu zaman toplumda infial yaratacak çeşitli propaganda araçları kullanmışlardır....

Tamamı için Tıklayın.

NORMAN STONE – SAHTE EVRAKIN ERMENİ ANLATILARINDAKİ YERİ

...

Tamamı için Tıklayın.

FERUDUN ATA – GÖZDEN KAÇIRILAN 1915-16 YARGILAMALARI

Günümüzden Ermeni Meselesi’yle uğraşan ve soykırım olduğunu iddia eden kişiler 1915-16 yargılamalarını görmezden gelmeyi tercih ederler. Devletin Ermenileri tehcir etmekle amacının asla onlardan kurtulmak olmadığını, sadece bir savunma tedbiri, bir savaş tedbiri olduğunu görmek istemezler. Bunun Ermeni milletine yönelik kasti bir karar olduğunda ısrar ederler....

Tamamı için Tıklayın.