Kılıçlar Çekilirken

1878-1908

Bu dönemin en temel özelliği Ermeni sorununun Osmanlı’nın iç dinamiklerini ilgilendiren bir mesele olmaktan çıkıp uluslararası bir hale gelmesidir. Bu çerçevede, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yahut yaygın bilinen ismiyle 93 Harbi sonrası imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın 16. ve Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi başat önemdedir. Bu maddelerle Osmanlı Devleti, Vilayet-i Sitte’de özell...

Tamamı için Tıklayın.

Mevlüt Yüksel – Ermeni Olaylarının Başlangıcı

Ermeni Sorunu, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın akabinde imzalanan önce Ayastefanos daha sonra Berlin Antlaşması’yla uluslararası bir boyut kazanmıştır. Antlaşmada yer alan 61. Madde bu açıdan çok önemlidir....

Tamamı için Tıklayın.

Musa Şaşmaz – İngiliz Konsolosları ve Ermeni İlişkileri

İngiliz konsolosları Osmanlı’ya ve Müslümanlara karşı nasıl davranacakları, devlete karşı neden harekette bulunmaları gerektiği hususlarında Ermenilere yönlendirmelerde bulunur....

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Oktay – Türk-Ermeni İlişkilerinin Bozulmaya Başlaması

1827-28 savaşı akabinde Ruslar Osmanlı’nın Orta Asya’ya açılan kapısı Güney Kafkasya’ya Gürcü ve Ermenileri yerleştirdi ve Osmanlı’nın Orta Asya’yla toprak temasını kesmeyi amaçladı. Doğu Anadolu’dan ve İran’dan gerçekleştirilen bu Ermeni göçü sebebiyle ortak yaşam kültürü bozulmaya başladı....

Tamamı için Tıklayın.

Hasan Oktay – Ermenilerin İsyan Provaları ve Osmanlı’nın Tepkisi

1895-96 sürecinde Anadolu’da yirmiye yakın yerde Ermeniler tarafından isyan provaları gerçekleştirildi. Bu provalar kontrol altına alınmış olsa da birçok Ermeni komitacı bir isyanla sonuca ulaşabilecekleri fikrini benimsendi. Osmanlı Devleti ise bu durumun vahametini kavrayamadı....

Tamamı için Tıklayın.

Masoumeh Daei – İran Sınırında Ermeni Faaliyetleri

Ermenilerin çeteleri İran sınır şehirlerinden Van'a, Ağrı'ya, Doğu Beyazıt'a Osmanlı'nın aleyhine silah kaçakçılığı yapıyordu. Bu silahların birazı Rusların sayesinde, diğerleri de Ermenilerin kendi gayretleri sayesinde Osmanlı toprağına giriyordu....

Tamamı için Tıklayın.