BİLAL ŞİMŞİR – BERLİN ANTLAŞMASI’NIN 23. VE 61. MADDELERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Berlin Antlaşması’na Osmanlı’nın Rumeli ve Anadolu topraklarına yönelik büyük devletler tarafından iki madde konulur. Osmanlı’nın Avrupa’da kalan altı vilayetinde reform yapılmasını hükme bağlayan 23. maddeyle bu vilayetlerin kısmen büyük güçlerin denetimine bırakıldığı görülür. 61. madde ise Anadolu’da yaşayan Ermenilerin güvenliğine yönelik büyük güçlerin talebini içerir.