BÜLENT BAKAR – ERMENİ MESELESİ’NİN DOĞUŞU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Ermeni Meselesi’nin doğmasını Rusya’nın politikasıyla açıklamak mümkündür. Rusya’nın güney politikası, Kafkasya politikası, zaman içerisinde bir Ermeni Meselesi’nin yaşanmasına yol açacaktı. 1826-28 Rusya-İran Savaşları’ndan sonra 1828 tarihli Türkmençay Antlaşması’yla bir Ermenistan vilayeti oluşturuldu ve Rusya bunu politikasının bir aracı olarak gördü. Bundan sonraki dönemde, Katogigos aracılığıyla Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne Ermeniler üzerinden müdahale yapmaya çalıştığı görülür. Asıl önemli kırılma noktası ise 1877-78 Osmanlı Rus Harbi’dir. Bu savaştan sonra 1880’lerde bazı Ermeni komitelerinin ortaya çıktığını görürüz. İkinci kırılma noktası ise Sarıkamış felaketi olmuştur.