HAKAN YAVUZ – 1915’İ OKUMA ÇABALARI TARİH İLMİ İLE NE KADAR ALAKALI?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Bugün Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da, Türk tarihini, özellikle 1915 Olayları’nı soykırım disiplini çerçevesinde anlama ve anlatma çabaları Türk toplumunu, özellikle de Müslümanları ötekileştirme amacı gütmektedir. 1915 tartışmaları geçmişle alakalı değil, büyük oranda günümüz ile ilgilidir. Bunları günümüz Türkiyesi’ni ve Türk toplumunu yeniden tanımlama çabalarının bir ürünü olarak okumamız gerekir. Bu soykırım tartışmalarının beslendiği ana disiplin de oryantalizmdir. Oryantalist Türk ve Müslüman imajları, büyük oranda 1915 tartışmaları çerçevesinde tüketime sunulmuş durumdadır.