HILMAR KAISER – ARŞİVLERİN TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019

1915 Olayları'nı anlamada arşivlerin rolü nedir?

1915 tartışmalarının yönünü değiştirebilecek etmenlerin başında Türk askeri arşivleri ile Osmanlı arşivlerinin iyileştirilmesi gelmektedir. Türk Hükümetinin, Devlet Arşivleri’nde yaptığı iyileştirmeyi askeri arşivlerde de yapması Türk-Ermeni İlişkilerinin seyrini değiştirecektir. Arşivler olmadan 1915 Olayları’nı tartışmak, önyargı ve yanlış kavramların üstesinden gelmek mümkün olmayacaktır.