İBRAHİM ETHEM ATNUR - SEVK KARARINDAN MUAF TUTULAN ERMENİLER

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  16.02.2021


Genel sevk kararı alındığı zaman tüm Ermenilerin bu karara tabi tutulmuyor. Esnaf ve sanatkarlar, Osmanlı Bankası çalışanları, İstanbul Ermenileri, Kastamonu, Kütahya, İzmir Bursa gibi birçok şehirde yaşayan Ermeniler bu karardan muaf sayılıyorlar.