KAMER KASIM – ERMENİ DİASPORASI’NIN ETKİ ALANLARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Ermeni Diasporası bazı ülkelerde yerel ve ulusal parlamento düzeyinde karar çıkartabilecek bir siyasi güç elde etmiş durumdadır. Yaşadıkları ülkelerin kamuoyunda algı oluşturma konusunda ise etkinliklerini organizasyonlar üzerinden gerçekleştirmektedirler. Tek bir konu etrafında örgütlenmiş olmaları ve bütün enerjilerini “soykırım iddiaları” üzerine yoğunlaştırmış olmaları nedeniyle Ermeni diasporası kendi topluluğunu bir arada tutmayı başarmaktadır. Öte yandan ortak bir hedef etrafında birleşmiş olmaları Ermeni diasporasının işini kolaylaştırmaktadır.