MUSA ŞAŞMAZ – ERMENİLER İÇİN İDARİ REFORM VE TEMSİLİYET MESELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Bâb-ı Âli ve İngiliz hükümeti tarafından kabul edilip uygulamaya konulan reform projesinin içerisindeki maddelerden bir tanesi idari anlamda reform yapmayı gerektiriyordu. Buna göre idari atamalar bir bölgenin nüfusunu oluşturan milletlerin nüfus içerisindeki oranına göre gerçekleştirilecekti. Örneğin, eğer çoğunluk Müslümanlardan oluşuyorsa “vali” olarak atanacak kişi de Mülümanlardan, azınlıktakiler Ermenilerse vali yardımcısı da Ermenilerden atanacaktı. Yine mutasarrıf için çoğunluktaki milletten mutasarrıf, azınlıktan ise mutasarrıf yardımcısı atanacaktı. Kaymakamlar ve nahiye müdürlükleri için de bu usül geçerliydi.