NEJLA GÜNAY – BÜYÜK GÜÇLERİN 1895 ZEYTUN İSYANI’NA MÜDAHALESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


İngiliz, Alman, İtalyan, Rus ve Avusturya-Macaristan konsoloslukları, Osmanlı Devleti’ne Zeytun ayaklanmasında arabulucu olma teklifinde bulundular. Bu devletler Zeytun Ermenileri adına İstanbul Büyükelçiliği’nde Osmanlı hükümetiyle birtakım pazarlıklar yaptı.11 Şubat 1896’da varılan anlaşmaya göre, asiler ve elebaşları affedilecek, vergi borçları silinecek, Zeytunlulardan artık vergi istenmeyecek, Zeytuna Hıristiyan bir kaymakam tayin edilecek, okullar açılacak, bu okulların giderleri devlet tarafından karşılanacak, Zeytunlulara silahları geri dağıtılacak, isyanı organize eden Hınçak komitesinin önde gelen dört ismi, başta Agasi olmak üzere, Marsilya’ya dönecek, hatta onların biletlerini de Osmanlı hükümeti temin edecekti.