OKTAY ÖZEL – OSMANLI’DA MİLLİYETÇİLİK DALGASI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı açısından 19. yüzyılda, özellikle gayrimüslim tebaasıyla kurduğu ilişkilerin farklı yönde evrilmesini sağlayan, asıl önemli kulvar milliyetçilik dalgasıdır. Milliyetçilik birçok cemaatin Osmanlı İmparatorluk yönetiminden kendilerine dönük taleplerinin yavaş yavaş daha ulusal taleplere doğru evrilmesiyle ilişkiliydi. Her bölgede farklı bir etnik grup, dinsel grup kendisi için 1830’lardan itibaren daha adil yönetim, 1850’lerden, 60’lardan sonra otonomi ve 93 Harbi’nden sonra da uzak hedefi bağımsızlık olan gündemler oluşturdular. Ermeni toplumu da aynı süreci yaşadı.