ÖMER ENGİN LÜTEM – DİASPORADAKİ ERMENİLERİN ASİMİLASYONU MESELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Yabancı ülkelere göçen Ermenilerin o ülkelerde asimilasyonu söz konusu olmuştur. Gerçekte göç eden birinci kuşakta böylesi bir sorun görülmezken onların çocukları ve torunları açısından bir asimilasyon sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durum Ermeni siyasî hareketini de etkilemiştir. Bu gidişata mani olabilmek adına Ermeniler arasında 1940’ların başından itibaren bazı fikirler ortaya atılmıştır.