YUSUF HALAÇOĞLU – SEVK VE İSKANA DAİR İKİ ÖNEMLİ BEYANNAME

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı Devleti iki konuda beyanname yayınlıyor. Bunlardan biri Sevk ve İskan’ın nasıl yürütüleceğiyle ilgilidir; diğeri ise sevk edileceklerin mal ve mülkleri hakkındadır. Sadece bu iki beyannameye bakılsa dahi Ermeni soykırımının mevzu bahis olmadığı görülecektir.