AKIN ÇELİK – İTİLAF DEVLETLERİ’NİN İŞGAL GEREKÇESİ OLARAK ERMENİ MESELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


30 Ekim 1918’de başlayan mütareke döneminde İtilaf Devletleri Ermeni Meselesini Osmanlıya karşı bir silah gibi kullanıyorlardı. İstanbul hükümetleri ise bu konu hakkında oldukça titiz bir tavır sergiliyor, Ermenilerin sevk edildikleri yerlerden geri dönüşleri, can ve mal güvenceleri, iaşelerinin temini gibi hususlarda hukuk çerçevesinde ve komisyonlar vasıtasıyla hareket ediyorlardı.