İbrahim Ethem Atnur – 1921 Sonrası Ermeni Halkının Durumu

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  16.03.2021


1921’den itibaren Türk İstiklal Harbi’nde başarı kazanılması ve işgal edilen toprakların geri kazanılması ile Ermenilerin ittifak yaptığı Batılı devletler Anadolu’dan çekiliyor. Onlarla birlikte Ermeniler de bir çekilme sürecine girmek durumunda kalıyor. Lübnan, Suriye, Fransa ve Amerika gibi ülkelere göç ediyorlar.