BİRSEN KARACA – TARİHİN TAHRİFATI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Ermenilerin tarih yazımındaki maddi tahrifatlarına en güzel örneklerinden birini Taşnak Partisi ile ilgili yazılanlar oluşturur. Taşnak Partisi’nin Ermenistan’da iktidar olduğu dönemlerde olumlu resmedilen imgesi, Ermenistan’ın Sovyetler Birliği’ne katılmasıyla olumsuz hale getirilir. Aynı tarih yazımı, 1991’de SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Taşnak Partisi’ni yine olumlu imgelerle selamlar.