DOĞU BÖLGELERİNDEKİ ERMENİ EYLEMLERİ CEPHE VE CEPHE GERİSİ EMNİYETİ NASIL ETKİLİYORDU?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

DOĞU BÖLGELERİNDEKİ ERMENİ EYLEMLERİ CEPHE VE CEPHE GERİSİ EMNİYETİ NASIL ETKİLİYORDU?

Savunma Bakanlığı Gizli ve kişiye
Yazı İşleri Dairesi özeldir.
Yazı İşleri Kalemi
3 ncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Paşadan gelen 19 Haziran 1915
tarihli şifre:
Doğuda Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illeri savaş alanıdır. Harp harekâtı bu alanda yapılmakta olduğu gibi, ordunun muhtaç olduğu yiyecek maddeleri de bu illerden sağlanmaktadır. Erzurum, Van ve Bitlis illerindeki Ermeniler, düşman tarafına firar ederek, çeteler hâlinde yolları kesip halkı katlederek, depoları yağmalayarak gerçek yüzlerini gösterdiler. Sivas, Diyarbakır, Elazığ illerinde oturan Ermenilerin de aynı gayeyi güttükleri, ele geçirilen silâh, bomba, patlayıcı maddeler ve açığa çıkan teşkilâtlarıyla meydana çıkmaktadır. Bu durum, sonradan Karahisar’da ortaya çıkan olay ile de tescil edilmiştir. Bunun üzerine, orduyu besleyecek bölgenin ve menzil sınırımızın geçtiği yerlerin düşmanca emeller taşıyan bu unsurlarla dolu olmasını, ordunun yiyecek ihtiyacı ve emniyeti bakımından tehlikeli görüyorum. Ordu, dış düşmana zorlukla karşı koyduğu anda, ikmal erlerinin ve yeni kuvvetlerinin bir kısmını, iç düşmanlara ayırarak büyük bir tehlikeye maruz kalıyor. Bu nedenle gelecekte daha vahim bir durum karşısında kalmamak için, şimdiden yukarıda arz edilen illerdeki Ermenilerin de Halep ve Musul bölgesine sevk edilerek iskân edilmesine ve valilere bu konuda ordu tarafından yapılacak tebliğlerin geciktirilmemesi için yardım edilmesini ve bu konudaki onaylarının bildirilmesini arz ederim.