ENİS ŞAHİN – 1916 VE 1919 YARGILAMALARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


1 Temmuz 1915’ten, Ekim 1916’ya kadar geçen 17 aylık süreçte, sevk uygulaması sırasında suistimalleri görülen pek çok Osmanlı vatandaşının Divan-ı Harp’lere sevk edildiği bilinen bir gerçektir. 1673 kişi bu mahkemelere verilmiş, çeşitli cezalara çarptırılmış ve 67 tane idam kararı alınmıştır. 1919 Yargılamaları ise daha çok İngilizlerin girişimleri sonucunda kurulan Divan-ı Harplerle yapılan yargılamalardır ki o yargılamalarda da aslında çok ciddi birsonuç ortaya konulamayacaktır.