ENİS ŞAHİN – I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ERMENİ NÜFUSU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Osmanlı nüfus idaresi 19. yüzyılın sonunda kurulmuştur. I. Dünya Savaşı dönemi hariç olmak üzere, ya Yahudi ya Rum ya da Ermeniler nüfus idaresinin müdürleri olarak görev yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nin 1914 yılında savaşa girmeden önceki nüfusu yuvarlak olarak 18 buçuk milyon, kesin olarak 18.520.016’dır. Osmanlı dünyası içerisinde Ermenilerin toplam nüfusa oranı % 6.9’dur. Yani, 18 buçuk milyon içerisindeki Ermeni nüfusu yaklaşık olarak 1 milyon 250 binin biraz daha üstüne çıkan bir rakamdır. Zaten bu dönemde Osmanlı bünyesindeki Ermeni nüfus miktarlarını veren eserler genellikle 1 milyon 200 bin ile 1 buçuk milyon arasında yoğunlaşırlar.