ERMENİ FİRARİLER VE TAKİP MÜFREZELERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

ERMENİ FİRARİLER VE TAKİP MÜFREZELERİ

1 nci Ordu Komutanlığı Nişantaşı’nda Ordu Karargâhından
1 nci Şube 2 nci Kısım 11 Eylül 1916
Numara: 2588
Başkomutanlığa
Özet: 5 nci Kolordu Asker Alma Heyeti bölgesinde yakalanan Ermeni firarileri hakkında.
Yozgat’a bağlı Sorgun nahiyesinin Dişli köyü civarında, takip müfrezeleriyle asker firarileri arasında meydana gelen çatışmada, değiştirilmiş mavzerlerle silâhlı bir er, Akdağmadeni bölgesinde de Ermeni firarilerinden 5 erkek ile bir kadın ölü olarak ve bir kadın da canlı olarak yakalanmıştır. Bu ayın on dördüncü günü, Akdağmadeni’nin Kesriç ve Demirci köylerinden 4 kişinin köylerine giderlerken Ermeni firarileri tarafından katledildikleri ve bunların takibine şiddetle devam edilmekte olunduğu 5 nci Kolordu Asker Alma Heyet Başkanlığınca bildirilmesi üzerine arz olunur.
1 nci Ordu Komutanı