ERMENİLERİN SAVAŞ HEDEFLERİYLE İLGİLİ BİTLİS VALİLİĞİ NE DÜŞÜNÜYORDU?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

ERMENİLERİN SAVAŞ HEDEFLERİYLE İLGİLİ BİTLİS VALİLİĞİ NE DÜŞÜNÜYORDU?

Bitlis Valisi Mustafa Bey’den gelen 18 Eylül 1914 tarihli şifrenin çözümüdür.

Ermeni aydınları arasında, son günlerde alınan karar ve uygulamaların; “harbin ilânına kadar sessiz kalınması ve itaatin korunması, harp ilân edildiğinde ordudaki askerlerin silâhlarıyla birlikte düşman tarafına geçmeleri; Türk ordusunun ilerlemesi durumunda itaate devam edilmesi; Türk ordusunun geri çekilmesi hâlinde de silâhlanıp çete hâlinde gelen şeylere el konulması ve ilişkileri kesme” merkezinde olduğunun güvenilir ve özel istihbârat sonucuna dayandığı Muş Mutasarrıflığından bildirilmiştir.

Şubece bilgi alınmış ve gerekenin yapılması maksadıyla 1 nci Şubeye teslim edilmiştir.
İkinci Şube Müdürü