EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019

EUGENİA KERMELİ – RUM, ERMENİ VE YAHUDİ NİZAMNAMELERİ

Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri hangi amaçla oluşturulmuştu?

1863 ve sonrasında Osmanlı Devleti tarafından oluşturulan Rum, Ermeni ve Yahudi nizamnameleri o vakte kadar yetki alanı oldukça geniş olan ruhani liderlerin ceza hukuku açısından yetkilerinin kısıtlanması girişimidir.