NEDİM İPEK – BALKAN GÖÇLERİ VE RUS NÜFUS MÜHENDİSLİĞİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


19. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Müslüman nüfusu göçe zorlayan en önemli olaylardan birisi 93 Harbi’dir. Ruslar bu savaşla birlikte Tuna Vilayeti’nde müstakil bir Bulgar devleti kurmayı amaçlamış, bu sebeple de burasının nüfus yapısıyla oynamıştır. Uygulanan politikaların neticesinde de Müslüman halk çareyi göç etmekte bulmuştur. Balkanlardan ikinci büyük göç hareketi ise Balkan Savaşları ile yaşanmıştır. Sonuç olarak 93 Harbi’nde 1 milyon 200 bin, Balkan Savaşları’nda ise 400 bini aşkın Müslüman, bu bölgeleri terk etmek zorunda kalmıştır.