ÖMER TURAN – AMERİKAN MİSYONERLERİNİN OSMANLI’DAKİ İLK ÇALIŞMALARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Amerikan misyonerler ilk defa 1820 yılında Osmanlı topraklarına ayak basar. Kendilerine verilen talimatlara bakıldığında üç topluluğun hedef alındığı görülür: Müslümanlar, Yahudiler ve Paganlar. Bu üç topluluğun Protestanlaştırılması misyonerlerin temel görevi olacaktır. Ancak bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı’da Müslümanların Hristiyanlaştırılmasının tehlikeli bir iş olduğu gerçeği ile yüzleştiler. Yahudi topluluklar üzerinde ise pek başarılı olamadılar. Pagan ise zaten bu topraklarda bulunmuyordu. Saha çalışmaları sırasında Rum, Ermeni, Süryani gibi “Katolikler ile Müslümanlar arasında sıkışmış” olan doğu kiliseleri mensuplarını keşfettiler.