YUSUF HALAÇOĞLU – ERMENİ MESELESİNDE MİSYONER OKULLARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Batılılar, misyoner okulları sayesinde kadim Ortodoks olan Ermenilerin önemli bir kısmını Protestan ve Katolik mezhebine çekiyorlar, çeviriyorlar. Osmanlı Devleti Ermenilere ait bu Katolik ve Protestan kiliselerini kabul etmek durumunda kalıyor. Bütün mesele de bu okullar ekseninde gelişiyor dönüşüyor.