OKTAY ÖZEL – MİLLİYETÇİ GÜNDEMİN ŞİDDET UNSURU

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Abdülhamit dönemi sonrasının Doğu Anadolu Bölgesi, özellikle Ermeni toplumunun yaşadığı, yoğun yaşadığı vilayetlerde karşımıza çıkan resim bir taraftan da Ermeni milliyetçiliğinin kendi politik gündemini geliştirdiği ve pratiğe döktüğü bir sürecin resmidir. Bunun içinde kurulan örgütler zaten şiddeti, terörü bir politika olarak da kullanmayı meşrulaştıran, meşru gören, o dönemin ruhuna uygun sert örgütlerdi. Propaganda, silahlı mücadele, yıldırmaya dönük terör, bu örgütlerin yapısında ve tüzüklerinde vardı. Bu politikaları sadece Osmanlı Devleti’ne karşı değil, kendi coğrafyalarındaki Müslüman sıradan halka, hatta kendi cemaatleri mensuplarına karşı da gerektiğinde kullanmak meşruydu.