OKTAY ÖZEL – TANZİMAT ÖNCESİ GAYRİMÜSLİMLERİN HAYATI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Tanzimat Fermanı’na kadar gayrimüslim toplulukların Osmanlı’daki yaşantısı otonom olarak devam etti. Müslim ve gayrimüslim topluluklar birbirlerine kapalı, izole topluluklar değildi; aksine, iç içe bir ilişki söz konusuydu. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti’ne cizye vergisi öderken kiliselerine de vergi ödemeye devam etmekteydiler. Kilise örgütlenmesinin içinden kendi mahkemelerinde davalarını görebiliyor, eğer isterlerse kadı mahkemelerine de müracaat edebiliyorlardı.