OKTAY ÖZEL – TANZİMAT SONRASI DÖNEMDE KİTLESEL GÖÇLER

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Tanzimat sonrası dönemin etkin bir diğer faktörü olarak kitlesel göçler karşımıza çıkar. Bu dönemin tarihçileri, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısını Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus bakımından daha fazla Müslümanlaştığı, coğrafya açısından da giderek daha fazla Asyaileştiği dönem olarak okurlar.