RECEP KARACAKAYA – ERMENİ MUHALEFETİNİN KAYNAĞI OLARAK ISLAHAT TASARILARI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


1878-80 tarihlerinden itibaren Anadolu’nun altı vilayetinde ıslahat, 1912 yılından itibaren de Ermeniler adına ıslahat görüşmeleri başlamış ve 1914 yılına kadar da bu görüşmeler devam etmiştir. Önceki seçimlere kıyasla 1914 seçimlerinde Ermeni politikalarında gözlemlenen değişikliğin temelinde bu görüşmelerin seyri yatmaktadır. 1911 yılından itibaren başta Trablusgarp, sonra I. ve II. Balkan Savaşları Osmanlılar açısından yenilgiyle sonuçlandıkça Ermenilerin özerk ya da bağımsız bir Ermeni devleti kurma istekleri kuvvetlenmeye başlar. Nihayetinde 1914 yılında imzalanan ıslahat anlaşmasına göre Doğu Anadolu ıslahat programı iki devletin kontrolünde gerçekleştirilecektir. Bölgenin bir tarafını Ruslar, diğer tarafını ise Almanlar kontrol edecek, bölgelerin başına da iki Avrupalı müfettiş getirilecekti. Bu Avrupalı müfettişler beş yıl için görevlendirilecek ve bunların Osmanlı idari yapısı üzerinde kontrolleri olacak, seçimlerde ve atamalarda bunların izinleri alınacak, onayları gerekecekti.