RECEP KARACAKAYA – İTTİHAT VE TERAKKİ – TAŞNAKSÜTYUN İŞBİRLİĞİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


II. Meşrutiyet’in ilan edilme sürecine bakıldığı zaman, Ermenilerle özellikle Ermenilerin Taşnak Sütyun grubuyla İttihatçıların birlikte hareket ettiği görülmektedir. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi, İttihatçılarla beraber, Abdülhamit’e karşı olan Ermeniler, Rumlar, diğer azınlık gruplarının hepsinin bir başarısı olarak kabul edilmiş ve birlikte hareket edilmeye başlanmıştır. Bu şu açıdan önemlidir; Abdülhamit döneminde özellikle 1878’den 1908’e kadar gelen dönemde, Ermenilerin temel bir amacı vardır: Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurabilmek. Buna gidecek yolu sürekli zorlamışlar, başlangıçta büyük devletlerin desteğiyle bunu yapmak istemişler fakat ilerleyen zaman zarfında teşkilatlanmışlar, komiteler kurmuşlar, sürekli isyanlar çıkarmışlar ve büyük devletlerin de baskısına rağmen bu istekleri gerçekleşmemiştir. Fakat II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle birlikte Ermeniler bu emellerine yavaş yavaş kademeli olarak ulaşabileceklerini düşünmüşlerdir.