RUS CEPHE GERİSİNDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

RUS CEPHE GERİSİNDE SİVİL MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KATLİAMLAR VE ÇETE FAALİYETLERİ

Çıkışı: Savunma Bakanlığı
3572 Şifre çözümü
20
3 ncü Ordu Komutanlığına
18 Ocak 1918 tarih ve 369 numaralı şifreye Ek’tir.
Başkomutan Vekili tarafından Brest-Litowsk’ta İzzet Paşa’ya yazılan
telgrafın sureti aşağıda arz olunur.
19 Ocak 1918
Genel Karargâh 1 nci Şube Müdürü
Yarbay
Feldman
Suret
Brest-Litowsk’ta İzzet Paşa’ya
Aşağıdaki konuyu gündeme getirmenizi rica ederim.
1. Ermeniler, Rus cephesi gerisinde Müslüman halka karşı devamlı zulmediyorlar ve yanlış işler yapıyorlar.
2. Tiflis civarındaki kuvvetli Ermeni ve Gürcü birliklerinin, bir bütün halinde teşkil edilmekte olduğu hakkında, belgelere dayalı bilgiler mevcuttur. Bununla beraber Ruslarla barış yapıldıktan sonra Ermeni ve Gürcülerin Rus mevzilerini işgal ederek her taraftan bize karşı düşmanca hareketlerde bulunacaklarına artık şüphe yoktur. Oysa ateşkes şartları, belirli ara çizgisi ile bizi ve halkımızı korumaktan, bu yeni teşkilâtın bir harp gücü haline gelmeden önce taarruz edilerek dağıtmasını engelliyor. Ermeni ve Gürcülerin şu çete hareketlerine bir son vermek ve ateşkese katılmış olan devletlere karşı, düşmanca fikirler besleyen bu gibi oluşumların ateşkes sırasında teşkil edilmemesine çalışmak, düşünceme göre Rus hükûmetinin görevidir. Bu konudaki görüşlerini almak üzere meseleyi Rus temsilcilerine ulaştırmanızı ve eğer kendi askerleriyle bu kötülükleri ve bu yeni teşkilâtı önleyecek durumda değillerse, cephemizde geniş ölçüde serbestçe hareket etme izni istemek zorunda bulunduğumuzu ilave etmenizi rica ederim. Özellikle iki taraf da oldukları yerde kalmaya mecbur iken Rusların kendi birliklerini geri çekmeleriyle, cephe gerisinde bize karşı yeni bir düşman gücü teşkil edilmesi ateşkes şartlarının ruhuna uymaz. Teşebbüslerinizin sonucundan acele olarak bilgi vermenizi rica ederim.
Mustafa Nadir
Başkomutan Vekili
Enver