SELÇUK URAL – RUS EMPERYALİZMİ, MİSYONERLİK VE ERMENİ MESELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Rusların Güney Kafkasya’yı ele geçirme projesi ve Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden Doğu Akdeniz’e ve Basra’ya inme hayalleri Osmanlı Devleti’ni bölgede etkisiz kılma mücadelesinin ana eksenini oluşturuyordu. Bu dönem aynı zamanda büyük güçlerin ve misyoner faaliyetlerinin de etkisiyle Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı muhalif bir hareket başlatmasına tanık olmaktaydı.