YUSUF HALAÇOĞLU – FRANSA KENDİ TARİHLERİYLE YÜZLEŞEBİLECEK Mİ?

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  02.12.2019


Büyük güçlerin Ermeni Sorunu’nda tarihi gerçekleri görmezden gelmesinin anlaşılır nedenleri var. Mondros Mütarekesi sonrası Anadolu’nun işgali sırasında bazı Ermenilerle birlikte hareket etmiş olmaları bu nedenlerden sadece birisidir. Örneğin 1918’de Fransa, Adana ve civarını işgal ettiğinde birliklerinde Ermeni askerleri ve Ermeni militer güçleri bulunmaktaydı. Fransa, Ermenilere Çukurova Bölgesi’nde Ermeni Krallığı vaat etmişti. 1921 Ankara Anlaşması ile birlikte Ermeniler de Fransız güçleriyle birlikte çekilmek zorunda kalmışlardı.