ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE)

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

1942 yılında kurulan enstitü, Türk İstiklal Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar üzerine araştırmalarda bulunma, akademik etkinlikler yürütüp konferans ve yayınlar düzenleme, konu ile ilgili belge ve yayınlardan oluşan bir arşiv ve kütüphane oluşturma hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Enstitü, kuruluşundan itibaren çok sayıda eserin hazırlanmasına ve yayınlanmasına katkıda bulunmuştur. Enstitüye ait yılda iki kez yayımlanan Atatürk Yolu isimli bir de dergi bulunmaktadır.

Enstitüye ait internet sayfası linki: http://tite.ankara.edu.tr/