ERMENİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (ERAREN)

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

2001 yılında kurulan enstitü Ermeni sorunu, Ermeni Diasporası, Ermenistan’ın iç ve dış politikası ile Karabağ meselesi üzerine faaliyetler göstermektedir. Enstitü ayrıca bu konular hakkında Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies adıyla iki ayrı dergi yayımlamaktadır. Dergilerin şimdiye kadar yayımlanmış sayıları internet sayfasından paylaşıma açılmıştır. Bu dergilerin dışında aynı zamanda internet sitelerinden yayımlamakta oldukları günlük bültende yerli ve yabancı haber ajanslarından ve gazetelerden derlenen konuya ilişkin haberler de yayımlanmaktadır.

Enstitü Türkçe, Ermenice, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde konu ile ilgili belgelerden, sürekli yayınlardan ve kitaplardan oluşan bir arşive sahiptir. Ayrıca yabancı arşivlere ait bazı mikrofilm ve mikro fişler de mevcuttur.

Enstitü, ilki 2002, ikincisi 2004 yılında olmak üzere “Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi” adıyla iki ayrı kongre düzenlemiştir.

Enstitü sayfasında ayrıca konu ile ilgili geniş bir kaynakça araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Sayfadaki “Yeni Yayınlar” kısmında ise yine konu ile alakalı yayınların bir listesine ulaşmak mümkündür.

Enstitü bir süredir faaliyetlerine Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) bünyesinde devam etmektedir.

Enstitüye ait link: http://www.eraren.org/index.php?Page=&Lisan=tr