MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ (MERSAM)

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

2002 yılında kurulan merkez, coğrafi ve kültürel nitelikleri göz önüne alarak Türkiye’nin çevresindeki ülkeler ve dünya ülkeleriyle sürdüreceği ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler üzerinden inceleme ve araştırmalar yaparak ülke çıkarları yönünde karar alternatifleri ve stratejiler üretmek amacını taşır. Merkez aynı zamanda Kıbrıs Sorunu ve Ermeni Meselesi gibi konular üzerinden de çalışmalar yürütmektedir.

Merkeze ait internet sayfası linki: http://www.mersin.edu.tr/akademikf/stratejik-arastirma-merkezi