BERLİN’DE OYLAMA ÖNCESİ BÜYÜK PROTESTO HAZIRLIĞI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  04.12.2019

BERLİN’DE OYLAMA ÖNCESİ BÜYÜK PROTESTO HAZIRLIĞI

2 Haziran günü Alman Federal Meclisi’nde (Bundestag) oylamaya sunulacağı duyurulan ve 1915 Olayları’nı “Ermeni soykırımı” olarak nitelendiren yasa tasarısının meclisten geçmemesi için Türk-Alman Dayanışma Platformu öncülüğünde Berlin’de büyük bir gösteri yürüyüşü düzenlenecek. 1 Haziran’da gerçekleştirilecek gösteriye katılımın yüksek olması bekleniyor. Birçok sivil toplum kuruluşunu bünyesinde toplayan Türk-Alman Dayanışma Platformu’nun protesto öncesi yayımladığı bildiri ise şöyle:

“Almanya Federal Meclisi’nde yarın görüşülmesi öngörülen 1915 olayları konusundaki karar tasarısını reddediyor ve kınıyoruz.

Kendisini yargı organı yerine koyan Federal Meclis’in hukuka ve tarihe aykırı şekilde, Türk milletine işlemediği bir suçu isnat etme hakkı yoktur. Federal Meclis’in, temsil ettiği insanlar arasında bulunan 3 milyonluk Türk toplumunun düşüncelerini yok sayarak  benimsediği bu tek yanlı bakış açısını ‘Türk kökenli vatandaşların uyumuna katkı teşkil edeceği’ gerekçesi eğitim sistemi aracılığıyla genç nesillere dayatma çağrısı düşünce özgürlüğünü hiçe saymaktır.

Türk tarihi ve kimliği, Türk-Alman toplumunun zengin kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kimliği karalamaya yönelik girişimlere bu toplumun fertleri sessiz kalmayacaklardır. Hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü şiar edindiğini savunan Bundestag’ı bu değerlere bağlı kalmaya davet ediyoruz.

Bu çerçevede, Almanya’nın da bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 15 Ekim 2015 tarihli kararında;

  • 1915 olaylarının “soykırım” olduğuna dair yetkili bir mahkeme kararı bulunmadığını,
  • Bu tarihî meseleye ilişkin farklı görüşlerin olduğunu ve bunların konuşulmasının bir ifade özgürlüğü hakkı olduğuna dair tespitlerini hatırlatmak istiyoruz.

Türklerin hafızalarına, arşiv belgelerine, bilimsel anlatılarına saygı göstermeyenler en azından Avrupa hukukuna saygı göstermelidir. Hakkında hukuki, akademik ve bilimsel bir uzlaşı bulunmayan 1915 Olayları konusunda tarafgir bir tutum benimseyip, bunu çocuklarımıza dayatmaya çalışan bu girişime karşı biz gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.