DAVID LEUPOLD – KİLİKYA ERMENİLERİ, HAFIZA VE ÇOK DİLLİLİK

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  04.12.2019


Kilikya Ermenileri, Osmanlı Devleti’nde Vilayat-ı Sitte olarak bilinen bölgelerde yaşayan Ermenilerden farklı bir kültürel dinamiğe sahiptirler. Kilikya Ermeni Krallığı’nın kozmopolit bir bölgede kurulmuş olması ve o bölgede yaşayan diğer gruplarla münasebetleri diğer Ermenilerle aralarında kültürel farkların doğmasına sebep olmuştur.