DİASPORA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR ÇÖZÜMLEME (ERMENİ ÖRNEĞİ)

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: ÖZER ÖZOCAK
Danışman: 
YRD. DOÇ. DR. YAHYA BAĞÇECİ
Yer Bilgisi: 
Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: 
Tarih

Yüksek Lisans Tezi (2012)

Özet:
 “XI. yüzyılda başlayan Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkiler yaklaşık bin yıl sürmüştür. Osmanlı topraklarını paylaşma arzusu taşıyan Batılı devletlerin, Osmanlı vatandaşı Ermenileri kışkırtmaya ve Ermenilere “bağımsız” Ermenistan vaat etmeye başlamalarıyla birlikte iki taraf arasındaki iyi ilişkiler yıpranmaya başlamıştır. Batılı devletlerin politikalarının ve çok uluslu devletlerin bünyesinde yaşayan azınlıkların isyanlarının bir sonucu olarak Ermeniler kendi devletlerini kurmak için harekete geçmişlerdir. Bu tarihten itibaren iki taraf arasındaki birlikte yaşama kültürü de ortadan kalkmaya başlamıştır. Avrupalı devletlerinin kışkırtmaları ve Ermenilerin isyanları, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerde Ermeni Sorunu’yla ciddi anlamda meşgul olmasına neden olmuştur. Özellikle de I. Dünya Savaşı ve sonrasında Anadolu topraklarından yapılan göçlerle Ermeni Diasporası’nın temelleri atılmıştır. Ermeni Diasporası, temellerinin atıldığı ilk günden itibaren önce Osmanlı Devleti’ni, Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası arenada yalnızlaştırmak için girişimlerini sürdürmüş ve sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkler, Ermeniler, Ermeni Diasporası, Osmanlı Devleti, Avrupalı Devletler, Ermeni Meselesi.”