ERMENİ İDDİALARININ SOYKIRIM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: MEHMET TAKIMSU
Danışman: 
PROF. DR. İLYAS DOĞAN
Yer Bilgisi: 
Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: 
Hukuk; Tarih; Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2008)

Özet: “Yüzyıllarca Anadolu’da Türklerle birlikte refah içinde yaşayan Ermeniler, 19. yüzyılda milliyetçilik akımı ve dış kışkırtmalar sonucu ayaklanarak özellikle I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devletini zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine savaş yıllarında zor şartlar altında, eldeki kısıtlı imkanlarla yapılan tehcir ve alınan tedbirler ,1948 yılında uluslar arası hukukta tanımlanan soykırımı suçunun maddi ve manevi unsurlarını içermemektedir. Tehcir esnasında Ermeniler milli , dini , ırki veya etnik bir grup olarak hedef alınmamış, tehcirde ırkçı nefret ve yok etme kastı ile hareket edilmemiş, devlet tarafından uygulanmakla birlikte önceden planlanmamıştır. Bu olaylar ancak karşılıklı kırım olarak tanımlanabilir. Savaşın getirdiği bir askeri zaruretler sonucu yapılan tehcir, Osmanlı Devletinin münhasır egemenlik alanına giren iç işleridir. Bu sebeple uluslararası hukuk açısından, devletin sorumluluğunu gerektirmez. Ermeni iddialarının hukukçular tarafından değerlendirilmesi durumunda sağlıklı sonuçlara ulaşılacaktır.

Anahtar Sözcükler: 1. Ermeni İddiaları 2. Soykırımı 3. Tehcir 4. Uluslar arası Hukuk 5. Devletin Sorumluluğu