GENELKURMAY ATASE ARŞİVİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

GENELKURMAY ATASE ARŞİVİ

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) ve Denetleme Başkanlığı Arşivi:

Kategori: Açık

Türk askerî tarihi ile ilgili zengin kaynak içeriğiyle I. Dünya Savaşı araştırmaları açısından en önemli arşivlerimizdendir. Arşivdeki koleksiyonlar istihbarat, muharebe, harekat ve lojistik destek konularında yaklaşık 10 milyon belgeden oluşmaktadır.

İlgili kataloglar:

Tasnif işlemi bitip araştırmacıların hizmetine sunulan arşiv koleksiyonları şöyledir:
1. Osmanlı-Rus Harbi (Kırım Harbi) (1853-1856)
2. Osmanlı-Sırp-Karadağ Harbi (1875-1877)
3. Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878)
4. Osmanlı-Yunan Harbi (1897)
5. Osmanlı-İtalyan Harbi (1911-1912)
6. Balkan Harbi (1912-1913)
7. Birinci Dünya Harbi (1914-1918)
8. İstiklal Harbi (1919-1922)
9. Atatürk Koleksiyonu

Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu 20 Mart 1913 ile 5 Nisan 1923 tarihleri arasındaki olayları kapsayan toplam 3.671.470 adet belgeden oluşmaktadır. Burada müteferrik konularda emir ve yazışmalar bulunmakta ve raporlar şu konuları kapsamaktadır: personel işlemleri, sağlık, ikmal, iaşe, iskan ve idarî işler, seferberlik, harp cerideleri, kıta intikalleri, çeşitli kara ve deniz harekatları. Katalogda ayrıca askerî ve siyasî olaylarla ilgili yerli ve yabancı basın haberleri ile personel ve sağlık işlerine dair yazışmalar bulunmaktadır.

Tarama ve Başvuru İşlemleri:

Ankara’da bulunan arşiv, internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermemektedir. Arşivden Türk ve yabancı bilim insanları, resmi kuruluşlara bağlı araştırmacılar ile Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı yazarları ve araştırmacıları faydalanabilmektedir. Arşivden yararlanabilecek araştırmacılardan fotoğraflı müracaat formu ve taahhütname ile nüfus cüzdanı (yabancılar için pasaport ve kimlik) örneği istenmektedir.

Başvuru formu ve taahhütname için ilgili link:

http://www.tsk.tr/9_yayinlar/9_5_genelkurmay_atase_baskanligi_arsivinde_calisma_basvurusu/