TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ (TİTE) ARŞİVİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Kategori: Açık

15 Nisan 1942 yılında kurulan enstitü, kuruluş tarihinden itibaren I. Dünya Harbi, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi, kitap ve eşya toplanması işlemini günümüze dek titizlikle yürütmüştür. Arşivde dijital olarak yaklaşık 100.000 belge, çok sayıda fotoğraf ve pul ile bazı gazetelerin koleksiyonları bulunmaktadır. Arşivin yanı sıra enstitüye ait kütüphanede 10.000’e yakın kitap araştırmacıların hizmetinde bulunmaktadır.

İçerik:

Arşiv katalogları 11 cilt halinde internette araştırmacıların dikkatine sunulmuştur. Her bir kataloğun sonunda yer alan indeks sayesinde araştırmacı araştırdığı konularla ilgili belgelerin künyesine ulaşabilmektedir.

Tarama ve Başvuru İşlemleri:

Enstitü arşivi ve kütüphanesine dair ayrıntılı bir katalog taraması yapılmasına imkan veren internet sayfaları bulunmaktadır.

Arşiv linki:

http://tite.ankara.edu.tr/?page_id=69

Kütüphane katalog taraması için link:

http://kutuphane.ankara.edu.tr/

Arşive başvuruda bulunma koşulları şöyledir:
• Araştırmacılar üstünde çalışacakları araştırmanın konusu ve amacını açık bir şeklide belirten bir dilekçe ile Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne şahsen başvururlar. (Çalışma izni verilenler iki adet fotoğrafı dilekçelerine eklerler).
• Resmi kurum ve kuruluşlardan araştırma için gelen şahısların referans getirmeleri ve çalışma yapacakları konu ile ilgili bir yazıyı, kendi kurum ve kuruluşlarından alarak dilekçelerine eklemeleri gerekir.