TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

TÜRK TARİH KURUMU (TTK) ARŞİVİ

Kategori: Açık

Arşiv tarih, arkeoloji ve antropoloji alanlarında oldukça zengin bir kaynak içeriğine sahiptir. Özellikle Osmanlı son dönemi ve erken Cumhuriyet dönemine ait belgeler bakımından büyük önem arz eder. Arşivde Osmanlı Türkçesi ile yazılmış çok sayıda belgenin yanı sıra 20000 kadar nadir eser, 1800 kadar da farklı dillerde yazma eser bulunmaktadır. Belgelerin yanı sıra zengin bir fotoğraf koleksiyonu da araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

İlgili kataloglar:

• Enver Paşa: Enver Paşa ve arkadaşlarının 1914-1922 yıllarındaki faaliyetleri
• Kazım Orbay: Enver Paşa ve arkadaşlarının 1914-1918’deki faaliyetleri
• Nurettin Peker: 3. Kafkas Ordusu Komutanı Mahmut Kamil Paşa’ya ait belgeler
• Tevfik Paşa – İsmail Hakkı Okday: Sadrazam Tevfik Paşa ve oğlu İsmail Hakkı Okday’a ait belgeler ve 31 Mart Vakası
• Yusuf Hikmet Bayur: Yusuf Hikmet Bayur’un notları ve muhtelif konularda yazışmaları
• Cami Baykurt: Cami Baykurt’un anılarının fotokopileri
• Eyüp Durukan: Gnl. Eyüp Durukan’ın askerî konularda tuttuğu notlar
• Hilmi Ergeneli: Balıkesir Mutasarrıfı Hilmi Ergeneli’ye ait belgeler ve anılar
• Mahmut Şevket Paşa ve dönemi ile ilgili yazışmalar
• Nazım Başkaya – Yusuf Başkaya: Denizli Mebusu Yusuf Başkaya’ya ait yazışmalar
• Rıza Tevfik: Rıza Tevfik’in mektupları
• Saadet Sevencan: Daha çok jurnallerden oluşan, muhtelif konularda belgeler
• Şevket Aziz Kansu: Milli Mücadele Şerriye Vekillerinden Mustafa Fehmi’ye ait belge fotoğrafları
• Bekir Sami, Miralay: Miralay Bekir Sami (Günsav)’ın Anadolu’da görev yaptığı yıllarda (21 Mayıs 1919 – 15 Temmuz 1920) yaveri Yzb. Selahaddin tarafından tutulan harp cerideleri
• Esad Asaf: “1908 Adana Ermeni olayları ve Cebel-i Bereket Mutasarrıfı Esad Asaf Bey’in anıları” başlıklı notlar ve konu ile ilgili belgeler
• Fahir Armaoğlu: Atatürk’ün Fransızca ve Almanca mektupları
• İsmet İnönü: İsmet İnönü’ye ait yazışmalar
• Süleyman Yiğitbaşı: Süleyman Yiğitbaşı’nın “İstiklal Savaşı – Milli Kurtuluş başlıklı notları

Tarama ve Başvuru İşlemleri:

Ankara’da bulunan arşiv, belirli konu başlıkları dışında internet üzerinden katalog taraması yapılmasına imkan vermez. Arşivden Türk ve yabancı araştırmacılar, resmî ve özel kuruluşlar yaralanabilmektedir. Arşivden faydalanmak isteyen araştırmacılar açık kimlik bilgilerini, adreslerini, araştırmanın amacını ve konusunu belirten bir dilekçe ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na bizzat ya da posta ile başvuruda bulunmalıdır. Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılar, akademik çalışma yaptıkları kurumlardan çalışma konularını belirten bir yazıyı; yabancı uyruklular ise pasaport ve kimlik örneklerini dilekçelerine eklemelidir. Yurt dışından yapılacak başvurular Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarına yapılabilmektedir. Bu temsilcilikler yapılan başvuruyu Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla TTK’ya gönderirler. Resmî ve özel kuruluşların araştırma yapmak isteyen personeli için, kurumlarından konuyu belirten onaylı bir yazı getirme zorunluluğu vardır.