HRANT DİNK VAKFI

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

2007 yılında kurulan vakıf diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi hedef almaktadır. Çocuklar ve gençler arası fırsat eşitliğinin sağlanması ve desteklenmesi, kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi Türkiye, Ermenistan ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, milliyetçilikten ve ırkçılıktan arındırılmış tarih çalışmaları yürütülmesi, Hrant Dink ile ilgili yazı, belge ve fotoğrafların toplanması amaçlarını güden bir vakıf kimliğindedir.

Vakfa ait internet sayfası linki: http://www.hrantdink.org/index.php?Home&Lang=

Merkeze ait internet sayfası linki: http://gamer.ankara.edu.tr/index.php