II. ABDÜLHAMİT HAN DÖNEMİNDE ERMENİ MESELESİ ÜZERİNDE OSMANLI-İNGİLİZ SİYASİ MÜCADELESİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  01.12.2019

Yazar: VEHBİYE EVİZ
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA SITKI BİLGİN
Yer Bilgisi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu: Tarih; Türk İnkılap Tarihi

Yüksek Lisans Tezi (2014)

Özet: “Ermeniler asırlarca hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemlerinde Türklerin hâkimiyetleri altında huzur içerisinde yaşadılar. Bu yüzden Türklerle Ermeniler arasında kuvvetli bir dostluk bağı oluşmuştu. Osmanlı Devleti de bu yüzden Ermeni milletini “Millet-i Sadıka” olarak adlandırdı. Ancak, daha sonra Avrupalı emperyalist devletlerin vaatlerine ve kışkırtmalarına inanan Ermeniler kendilerini koruyan Osmanlı devletine karşı isyan etmeye başladılar. Özellikle, II. Abdülhamit devrinde bu isyanlar artmış ve bu dönemde İngiltere’nin de büyük etkisiyle Ermeni meselesi uluslararası bir sorun haline dönüştü. Sultan Abdülhamit, İngiltere’nin Osmanlı topraklarında Ermenileri kullanarak kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı devletinin parçalanması için gösterdiği yıkıcı faaliyetlerin farkına vararak buna engel olmaya çalışması sebebiyle Ermeni meselesi üzerinde Osmanlı ve İngiliz çıkar çatışması meydana geldi.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamit Han, Ermeni Sorunu, Osmanlı, İngiltere”