KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA ERMENİ MESELESİNİN ANALİZİ

Yazı: ermenisorunu.gen.tr  ///  17.06.2020

Yazar: GİZEM AKSU CAN
Danışman: DOÇ. DR. EMEL POYRAZ
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı / Halkla İlişkiler Bilim Dalı
Konu: Halkla İlişkiler; Kamu Yönetimi; Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Tezi (2019)

Özet: “Yüzyıllar boyunca aynı toprakları paylaşan Türk ve Ermeni halklarının ilişkisi Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesiyle beraber çıkmaza girmiştir. Batılı devletlerin kışkırtmaları ile başlayan Ermeni ayaklanmaları ve terör faaliyetlerinin sonucunda Osmanlı Devleti tehcir kanununu çıkarmıştır. Tehcirle beraber Ermeniler göç ettirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde fırsat bekleyen batılı devletlerin iç işlere müdahalesi ile beraber Ermeni meselesi uluslararası boyuta taşınmıştır. Uluslararası boyutta olan Ermeni Meselesi Türkiye Cumhuriyeti’nin de sık sık karşısına çıkartılmakla kalmamış, 1970-1990 yılları arasında ortaya çıkan terör faaliyetleri ile bir yara haline gelmiştir. Propaganda ve algı yönetimi ile bugün birçok Avrupa ülkesinde Ermeni tehciri soykırım olarak kabul edilmekte ve her fırsatta Türkiye aleyhine çalışmalar yapılmaktadır. Diplomatik ilişkiler ile Türk-Ermeni ilişkileri zamanla düzelme yoluna girmiştir ancak tam sonuç alınamamıştır. Günümüzde hiçbir sorun gizli kalmaktadır ve devletler arası ilişkilerde yalnızca diplomasi kullanılmaktadır. Küreselleşme ile beraber devletler hem kendi halkıyla hem de diğer ülkelerin halkı ile yakın ilişkiler yürütmektedir. Tüm bu ilişkiler kamu diplomasisi ve araçları ile gerçekleşmektedir. Özellikle 2001 yılından sonra tekrar gündeme gelen kamu diplomasisi kandırma ve yalandan arınmış bir yöntem olması ile ülke menfaatlerine hizmet sağlayan önemli bir araçtır. Ermeni Meselesi de iki ülkenin halklarını yakından ilgilendiren bir meseledir. Bu çalışmada devletten halka ya da halktan halka yürütülecek kamu diplomasisi faaliyetlerinin meselenin çözümüne sağlayacağı katkılar araştırılmıştır.”